Virtuele maagband

De virtuele maagband, een veilig en succesvol alternatief

Wat is een Virtuele Maagband?

De virtuele maagband is een relatief nieuwe procedure die ontwikkeld is als een veilig succesvol alternatief voor een chirurgische maagband operatie. De effecten van een virtuele maagband zijn dezelfde als die van een fysiek aangelegde maagband. Echter zonder wond, pijn, ongemak, kans op complicaties, litteken en ziekteverzuim.

Wat maakt de Virtuele Maagband zo succesvol?

De virtuele maagband procedure richt zich op de (vaak onbewuste) oorzaken van overgewicht en niet alleen op symptoom bestrijding. Dit maakt het effect van de virtuele maagband in vrijwel alle gevallen langdurend tot blijvend. De virtuele maagband is een techniek die de gezondheid en het leven van veel mensen kan verbeteren zonder de risico’s van een operatie.

Waarop is de Virtuele Maagbandtechniek gebaseerd? Maagband

De virtuele maagbandtechniek is gebaseerd op de kracht en effectiviteit van trance en hypnose. Deze zijn al in vroege tijden bekend en beschreven. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ondersteunt veel wetenschappelijk onderzoek deze fenomenen. Zo blijkt uit experimentele onderzoeken dat werken met schijnoperaties en -medicijnen vaak net zo effectief zijn als werkelijke operaties en farmaceutische medicijnen. Dit staat bekend als het placebo-effect. Helaas wordt dit vaak aangemerkt als ‘nep’. Terwijl men juist positief gebruik kan maken van deze bijzondere kracht van de
geest!

Wie heeft de Virtuele Maagbandtechniek ontwikkeld?

Hypnotherapie gebruiken om af te vallen is niet nieuw. Het plaatsen van de virtuele maagband wel en is een krachtige aanvulling. De grondlegger in 2009 is de Engelse Sheila Granger (www.sheilagranger.com).
Ik werk volgens de wijze van Sheila Granger en ben door haar persoonlijk opgeleid.

Zijn de effecten van de Virtuele Maagband wetenschappelijk onderbouwd?

De resultaten van de virtuele maagband zijn aangetoond in clinical trials en bleken overweldigend.
Bij 95 % van de proefpersonen ontstond gewichtsverlies met een blijvend effect.

Hoe ga ik te werk?

Door middel van hypnose en regressie worden de diepere oorzaken van het overgewicht opgespoord zoals negatieve geloofsovertuigingen, emoties, rituelen en sabotage. In trance kan de cliënt deze gemakkelijker herkennen, ervaren, verwerken en loslaten. Daarna wordt via suggesties een chirurgische maagband in het onbewuste van de cliënt geïmplementeerd.
Na de installatie van de virtuele maagband wordt de cliënt aangeleerd bewust en langzaam kleinere porties te eten. De laatste sessies zijn gericht op het ondersteunen van een gezonde levensstijl.

Gemiddeld zijn er 4 tot 6 sessies genoeg om de virtuele maagband te plaatsen en een andere mindset en levensstijl te integreren.
De eerste 4 tot 5 sessies zullen een tijdsbestek in nemen van ong. 5 weken. Indien nodig volgt een aantal weken later nog 1 tot 2 vervolg sessies.
Naast het plaatsen van de virtuele maagband zal er gekeken worden naar wat jij nodig hebt om af te vallen en wordt daar op in gespeeld.
Tevens krijg je een audiobestand die je tussen de eerste 4 sessies kunt beluisteren.
Na deze sessies is het de bedoeling dat je zelfstandig verder kan zonder enige moeite.
Indien dat nodig is krijg je na de eerste 4 sessies nog een audiobestand mee die je vervolgens nog 28 dagen kunt beluisteren.

De sessies zijn gepersonaliseerd dus speciaal op maat gemaakt voor jou. Vooraf zal dan ook een intake gesprek plaats vinden waarin ik aantal vragen stel en beoordeel of de maagband een juiste methode voor jou is. Tevens bekijk ik wat de reden is van de gewichtstoename. Door te starten bij de bron van ongezond en overmatig eetgedrag worden de effecten van de virtuele maagband versneld en versterkt.

Tussentijds vinden evaluaties plaats zodat ik aan de hand daarvan de sessies daar op aan kan passen.

Wat zijn de effecten van een Virtuele Maagband

De positieve effecten van een virtuele maagband zijn dezelfde als die van een chirurgisch aangelegde maagband. De virtuele maagband helpt de cliënt onmiddellijk de voedsel inname en opname te verminderen. Er ontstaat sneller een vol en bevredigd gevoel. Het eten van kleinere porties en het kiezen van gezondere voedingsmiddelen wordt gewoon en leidt direct tot gewichtsverlies. Zonder noemenswaardige wilskracht.

Wat zijn de fysieke voordelen van een Virtuele Maagband?

De virtuele maagband procedure biedt alle voordelen van de reguliere operatie, maar zonder een wond, alle ongemakken, pijn en risico’s die een werkelijke operatie met zich mee brengt. De virtuele maagbandprocedure is volkomen veilig en voorkomt het jojo effect als gevolg van vele diëten. Schadelijke gevolgen van overgewicht zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatproblemen kunnen worden teruggedrongen. Men voelt zich vitaler en meer in harmonie met het eigen lichaam.

Wat zijn de mentale voordelen van de Virtuele Maagband?

Omdat eerst de (vaak onbewuste) oorzaken van overgewicht en ongezond eetgedrag opgespoord worden en vervolgens via suggesties een positieve mindset een levensstijl wordt geprogrammeerd geeft een virtuele maagband het gevoel meer regie en grip op het eigen eetgedrag en leven te hebben. De virtuele maagband verhoogt in belangrijke mate het zelfvertrouwen, eigenwaarde en kracht van de cliënt en daarmee de levensvreugde. Vaak wordt men creatiever en ondernemender dan voorheen. De virtuele maagband is een levenskwaliteit verhogende techniek die verder gaat dan alleen afvallen.

Wat de maagband nog meer voor jou kan betekenen:

Omdat het programma op maat is gemaakt kan het nog meer voordelen opleveren zoals:
• Sabotage stoppen
• Vetverbranding van het lichaam verhogen
• Het verlangen je lichaam te bewegen verhogen
• Je bloedsuiker stabiliseren
• Je slechte gewoontes verwijderen
• Een positief zelfbeeld programmeren
• Je verlangen naar gezond en voedzaam eten verhogen
• Je geluk, gezondheid en vitaliteit vergroten

Wat zijn de maatschappelijke voordelen van de Virtuele Maagband?

Het terugdringen van overgewicht leidt tot vermindering van de aan overgewicht gerelateerde aandoeningen en ziekten. Verbetering van vitaliteit en gezondheid dringt ook het ziekteverzuim terug. Beide ontwikkelingen zullen een positief effect hebben op de kosten van gezondheidszorg.

Voor wie is de Virtuele Maagband geschikt?

De virtuele maagband is geschikt voor iedereen die worstelt met overgewicht, van sterk tot matig, inclusief kinderen vanaf 7 jaar.
Voor een chirurgische maagband komen alleen personen met een BMI van > 40 en >35 met co morbiditeit (bijvoorbeeld diabetes type 11) in aanmerking.
En dan ook nog na een lange intensieve medische procedure waarna de zorgverzekeraar eerst toestemming moet geven voor het vergoeden van de chirurgische ingreep.

Wat zijn de kosten van een chirurgische maagband operatie?

Volgens een literatuurstudie van het RIVM (2012) liggen de kosten van een chirurgische maagband uitgaande van de operatie en een ligdag in ziekenhuis rondom de € 8000,– euro. Hierbij zijn niet de verdere kosten van personele inzet van verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapie, jarenlang geneesmiddelengebruik en het na traject berekend.
Ook de kosten van het eventuele ziekteverzuim en complicaties liggen buiten beschouwing. Uit een studie uit 2011 blijkt dat op middellange termijn van vijf jaar 24% van alle patiënten met een maagband opnieuw geopereerd moet worden.

Wat zijn de kosten van het aanleggen van een Virtuele Maagband?

Informeer naar de mogelijkheden.

weight loss Healthy fit young man lifting up his white t-shirt