Metamorfose massage

Afbeelding 5 - Metamorfose massage voet                        Afbeelding 4 - Metamorfose massage hand

De metamorfosemassage helpt je om spanningen los te laten en emoties te verwerken. Een zachte ontspanningsmassage om je beter in je vel te voelen. Door de ontspanning maak je letterlijk ruimte voor verandering en balans.

Spanningen die vaak een gevolg zijn van onverwerkte trauma´s sla je op in je lichaam. Vroeg of laat merk je dat dit je belemmert. Geestelijk, lichamelijk of allebei. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je overspannen raakt, niet meer vooruit komt. Maar ook lichamelijke pijn kan een signaal zijn. Na de behandeling ben je volledig ontspannen.

Metamorfose massage ondersteunt allerlei veranderingsprocessen vanuit je eigen levensenergie. Deze energie kan worden vrijgemaakt en zorgt voor groei en verandering van binnenuit, zodat je steeds meer kunt worden wie je bedoeld bent. De massage leidt tot blijvende veranderingen op het gebied van bewustwording, spiritualiteit, loslaten, genezing en groei.

Elk mens heeft talenten en kwaliteiten. Veel mensen hebben echter blokkades waardoor deze talenten en kwaliteiten niet tot uiting komen. Een metamorfosemassage is een hulpmiddel om te ontdekken wie je bent en brengt je in contact met de mogelijkheden die in je aanwezig zijn. Een metamorfose massage helpt je om in jezelf naar binnen te gaan en daar te ontdekken wie je ten diepste bent. Als je je kwaliteiten en talenten gaat ontdekken en je belemmeringen onder ogen kunt zien, kun je worden zoals je bedoeld bent.

Hoe werkt het?                                                                                                            

Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom.Afbeelding 3 - Metamorfose massage
Deze reflexzone vinden we op zowel de voeten, de handen als het hoofd.
De reflexzone correspondeert ook met de tijd voor de geboorte, de prenatale periode. Hierin liggen de herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens deze periode.
Door deze reflexzone te behandelen, kunnen diepliggende blokkades die reeds voor de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden en kan de levensenergie die geblokkeerd was weer vrijkomen. Hierdoor wordt genezing mogelijk en kunnen klachten en problemen verdwijnen.

De voeten staan voor “beweging”. Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet.

De handen staan voor “doen”. Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons dat als het ware omdat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die loskomen, te hanteren en ze om te zetten in daden.

Het hoofd staat voor “denken”. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.

Voor wie?

Deze veilige en zachte massage is voor iedereen geschikt en kan ten aller tijden gegeven worden.
Door de Metamorfose massage toe te passen kun je ervaren dat er meer is dan wat we kunnen zien, meer dan wat wetenschappelijk te verklaren is. Je kunt ervaren dat er ook een “innerlijke” kant is.
Tevens werkt de massage diep ontspannend

Het wordt vaak ingezet bij:

 • Stressgerelateerde klachten
 • Spanningen
 • behoefte aan spirituele ontwikkeling of inspiratie
 • periodes van veranderingen zoals echtscheiding, verhuizing, verandering van (werk)omgeving
 • autisme, adhd
 • mensen met lichamelijke beperkingen, spasmen
 • terminaal zieken
 • Kinderen met gedragsproblemen, concentratieproblemen, angsten,
 • slaapproblemen, sociale en/of emotionele problemen.
 • Gehandicapte mensen.
 • Mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben.  

Achtergrond informatie

Deze zachte helende massagevorm is ontwikkeld door Dr. Robert St. John (1914-1996), arts en reflexoloog, hij noemde deze massagevorm ook wel prenatale therapie. In de prenatale periode wordt namelijk je basis gelegd voor je talenten, je kwaliteiten en voor de belemmeringen die je er steeds weer van weerhouden te zijn wie je werkelijk bent.

Tijdens de Metamorfose massage worden handen, voeten en hoofd heel zacht gemasseerd op de zogenaamde prenatale lijnen.

Metamorfose massage kan helpen blokkades op te ruimen en te verwerken om zo een nieuwe start te maken. Deze vorm van massage werkt heel ontspannend, brengt de geest tot rust en kan ondersteunend werken in periodes van veranderingen.