Reiki

Wat is reiki

Het Japanse woord reiki betekent letterlijk ‘universele levensenergie’. Alles wat leeft – mensen, dieren en planten – heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte. Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Iedereen is na zijn geboorte in staat om die energie vrijelijk in zich op te nemen en door te geven. Echter, door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd.
Door deze blokkades kan de universele levensenergie niet meer volledig doorstromen. Een tekort aan levensenergie veroorzaakt een grote gevoeligheid voor ziekten en vertraagt het herstel.

Wat doet reiki

Eén van de eerste dingen die reiki voor ons doet, is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Waar reiki naartoe stroomt, wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost, zodat het uit ons systeem kan verdwijnen. De ontvanger van reiki geneest zichzelf en dat geeft een volstrekt ander resultaat dan wanneer onze kwaal  van ons wordt weggenomen door anderen, met behulp van medicijnen, operaties of andere behandelwijzen.
Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen, komt ook niet meer terug omdat we niet alleen de ziekte, maar ook de oorzaak ervan hebben overwonnen. Wij zijn er sterker van geworden. Het herstelde zelfgenezend vermogen helpt je ook om beter om te gaan met jezelf.  Zo zal je lichaam je bijvoorbeeld sneller waarschuwen als je dingen eet of drinkt die niet goed voor je zijn. Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen onstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Talenten die altijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans kregen om tot volle wasdom te komen.

Reiki doet wat voor jou het beste is. Dit is voor iedereen anders. Het kan ontspannend werken, je meer energie geven, klachten doen verminderen en je nieuwe inzichten geven.

fh_092010_001
Behandeling

Een reikibehandeling onderga je, net zoals een massage, op een behandeltafel. Je ontvangt de reikienergie via de handen van degene die jou behandelt.
Een basisbehandeling omvat diverse handposities vanaf het hoofd tot aan de voeten zowel van de voorzijde van het lichaam als de achterzijde.
Afhankelijk van de klachten zijn aanpassingen hierop mogelijk.
Als klachten van dien aard zijn dat een liggende behandeling niet mogelijk is, dan vormt een zittende behandeling een goed alternatief.
Tijdens de behandeling houd je je kleren aan, de energie stroomt daar namelijk dwars doorheen.

De reikibehandeling wordt door de meeste mensen als heel ontspannend ervaren en geeft een slaperig gevoel. Reiki werk op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau.